Korsanla Mücadelede Yasa Önerisi

Avrupa Birliği çalışmaları korsanla mücadele için yeni bir yasa öneriyor.

 

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi “Dijital Ortamda Spor Etkinliği Organizatörlerinin Karşılaştığı Zorluklar” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor korsan yayınların spor müsabakaları yayıncılarına verdiği zarar hakkında önemli içerikleri barındırıyor.

 

Araştırma korsana karşı yeni ve etkili bir yasa çalışması yapmanın gerekliliğini vurguluyor. Yapılması gerekli yasanın korsan spor yayınları ve diğer premium içeriklerle mücadele etmesi gerektiği vurgulanıyor. Yasanın, Avrupa Birliği ülkelerinde korsanlıkla mücadele politikalarını ve araçlarını uyumlu hale getirmesi ve site engelleme dahil olmak üzere güçlü mücadele yöntemlerini sunması gerektiği üzerinde duruluyor.

 

Avrupa Birliği son yıllarda korsanla mücadelede önemli çalışmalar yaptı. 2019 yılında kabul edilen Telif Hakkı Direktifi ve 2020’nin Aralık ayında taslağı açıklanan Dijital Hizmetler Yasası bu çalışmaların örneğini oluşturuyor.

 

Müzik Analiz’de yayınlanan “Avrupa Birliği Komisyonu’nun Korsan İzleme Listesi” haberinde belirtilen rakamlarda da görüldüğü gibi korsan sayısı hiç de az değil. Haberin detayları için tıklayınız.

 

Korsan yayınlar nedeniyle yasal platformlarda gelir kayıpları meydana geliyor. Bunun yanında ekonomik olarak zor duruma düşen yayıncılar işçileri ile de yollarını ayırmak zorunda kalıyor. Korsan yayınlar, yasal yayıncıyı ve ekonomik hayatını her anlamda zor durumda bırakıyor. Bu durumun düzelebilmesi ve korsan üzerinden yasal yayıncının gelir kayıplarının önlenebilmesi için yasal anlamda değişikliklerin yerleştirilmesi gerekiyor.

 

AB Çapında Engelleme Öneriliyor

 

Raporda önerilen önemli hususlardan birisi de AB ülkeleri  çapında  site engellemesinin yapılması seçeneği. Bu seçenekle korsanlıkla mücadelede hız kazanılmış olacak.

 

Rapor muhtemel çözümleri etkililik ve verimlilik, uygulanabilirlik, maliyet ve ekonomik fayda anlamında sağlayacağı katkılar üzerinden değerlendirdi.

 

Dört ayrı çerçevede yapılan değerlendirme de ilk olarak mevcut yasal düzenin korunması değerlendirildi, sonrasında bunun bir seçenek olamayacak kadar etkisiz olduğuna karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Müzik Teknolojisindeki Yeniliklerin Ülke Hukuklarına Etkisi

 

Çözüme ilişkin ilk gerçek seçeneğin, gönüllü anlaşmalar ve özel ortaklıklar kurarak çözüm için çalışmak olabileceği belirtildi. Bu seçeneğe göre yer sağlayıcıları istendiğinde korsan içeriği kapatmayı kabul edebilir ve Internet Servis Sağlayıcılar siteleri ve hizmetleri engellemeye yardımcı olabilir.

 

E-Ticaret Direktifi ve Bilgi Toplumu Direktifi gibi mevcut yasaların güncelleştirilmesi ikinci seçenek olarak ele alındı.

 

Son olarak AB üyesi ülkeleri için ortak hazırlanacak “AB Korsanla Mücadele Yasası” önerildi.

 

Raporda öneriler aşağıdaki şekilde tablolaştırıldı.

 

 Etkililik ve VerimlilikUygulanabilirlikMaliyetEkonomik
Fayda
Seçenek 0:
Mevcut Durum
Düşük-YüksekDüşük
Seçenek 1:
Mahkeme Dışı Mekanizma
YüksekYüksekDüşükYüksek
Seçenek 2:
E-Ticaret Direktifinin Yenilenmesi
YüksekOrtaDüşükYüksek
Seçenek 3:
AB Korsanla Mücadele Yasası
YüksekDüşükDüşükYüksek
Kaynak: Dijital ortamda spor etkinliği organizatörlerinin karşılaştığı zorluklar – Challenges facing sports event organisers in the digital environment (sayfa 10)

 

 

Bu seçenekler arasında en etkilisinin, üçüncü olarak önerilen yeni yasa olduğunun üzerinde duruldu.

 

Yapılması planlanan yasa ile spor etkinlikleri dışında, müzik, film ve oyunların da Premium içeriğini koruyan bir düzenlemenin yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

 

“Dijital ortamda spor etkinliği organizatörlerinin karşılaştığı zorluklar” başlıklı çalışmayı okumak için tıklayınız.

 

Fotoğraf: Guillaume Périgois