Bir Milyar Dolarlık Davada Yeni Gelişme

Amerika’nın büyük internet servis sağlayıcılarından Cox Communications ile Sony, Universal ve Warner gibi büyük edisyon şirketleri ve yapımcıların da taraf olduğu davada, Cox Communication Şirketi’nin makul önlemleri almadığı gerekçesiyle 1 Milyar Dolar tazminat ödemesi gerektiğine hükmedilmişti.

 

ABD merkezli internet servis sağlayıcısı Cox Communications 1 Milyar Dolarlık telif hakkı ihlaline ilişkin kararı beklenmedik ve çok fazla bulduğunu belirterek karara itiraz hakkını kullandı. Cox şirketi ödenmesi hükmedilen tazminatta indirim veya yeniden yargılama yapılması için başvuruda bulundu. ABD Bölge Hakimi telif hakkı ihlali için eser başına ödenmesi hükmedilen tazminat miktarının aşırı olduğu iddiasını reddetti, fakat ihlale konu kullanımların gözden geçirilebileceğini belirtti.

 

Music Business’ın haberine göre, Cox şirketinin ihlal edilen kullanımlar hakkında eser başına ödemesi gerekli tazminat miktarına ilişkin karar, 2 Haziran’da mahkeme tarafından uygun görüldü. Fakat ihlale konu eser listesi hakkında kanıtlarını sunabilmeleri için taraflara 60 günlük süre verildi. Mahkeme her iki tarafın başvurusu sonrası davaya konu eser kullanımı miktarı hakkındaki son kararını da verecektir.

 

Müzik Analiz’de yayınlanmış “COX Müzik Şirketlerine Tazminat Ödeyecek” haberi için tıklayınız.

 

Fotoğraf: Bill Oxford
İlginizi Çekebilecek Yazılar  Number One Medya Grubunun Bir Kısım Yayın Şirketleri İflas Etti