Yapımcıların Veri Tabanı RDx Hizmete Açıldı

Yapım şirketlerine ait veri tabanlarının meslek birlikleri aracılığıyla tek bir merkezden paylaşılmasını sağlayan ilk sistem RDx hizmete açıldı. Hali hazırda bir milyondan fazla repertuar verisi içeriyor.

 

Global Müzik Endüstrisini temsil eden IFPI 14 Ekim’de yaptığı basın açıklaması ile WIN ile ortak yürüttüğü ve PPL tarafından “Repertoire Data Exchange Limited” için oluşturulan ve işletilen global repertuar veri değişim hizmetinin (RDx) artık tamamen çalışır durumda olduğunu duyurdu.

 

RDx, hak sahiplerine ait müziklerin kullanımından kaynaklı gelir dağıtımının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla yapım şirketleri ile meslek birlikleri arasında temsili alan haklarına yönelik verilere ilişkin bir tedarik zinciri sağlıyor.

 

Bilindiği gibi umumi mahaller, radyo TV yayınları gibi müzik kullanımları nedeniyle meslek birlikleri tarafından lisanslama çalışmaları yürütülür ve telif dağıtımları meslek birliklerinin veri tabanlarında mevcut hak bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilir. RDx, dünya çapında hak sahipleri ile meslek birlikleri arasındaki veri alışverişine çeşitli standartlar, basitlik ve verimlilik getiriyor.

 

Açıklamada yapım şirketlerinin, tarihsel süreçte dünya genelinde meslek birliklerine kendi repertuarlarını sunmak üzere çeşitli veri sağlama süreçlerini kullandıkları, şimdi ise endüstrinin verimliliği artırmak için bu bilgi akışlarına yönelik standardizasyonları başlattıkları ifade ediliyor ve RDx’in, tek bir kayıt noktası sunarak veri işleme sürecini basitleştirdiği belirtiliyor. Ayrıca RDx’in, dünya çapındaki meslek birliklerinin hak sahiplerine yapılan dağıtımlarının zamanlamasını, doğruluğunu ve verimliliğini artırmaya yardımcı olduğu ve veri kalitesini artırarak olası hak çatışmaları tespit edildiğinde hak sahiplerini otomatik olarak uyarmak için mekanizmalar sağladığı da belirtiliyor.

 

Hali hazırda Beggars Group, Sony Music, state51 Music Group, Universal Music Group ve Warner Music Group dahil olmak üzere birçok önde gelen yapım şirketi, repertuar verilerini yüklemek için RDx’e çoktan katıldı ve repertuarlarına ait 1,4 milyondan fazla kayıt RDx tarafından işlendi.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Kalan Müzik Tek Örnek Mi?

 

RDx’ten yararlanan meslek birlikleri şimdilik GRAMEX Finland, PPL UK, Re: Sound (Kanada) ve SENA (Hollanda). Önümüzdeki aylarda RDx’e başka yapım şirketleri ve meslek birlikleri dahil olacak.

 

Yapılan açıklamada IFPI İcra Kurulu Başkanı Frances Moore şunları söyledi: “Müzik şirketleri, müzik verilerinin doğru şekilde yönetilmesi ve raporlanması için sistemlere yatırım yapmayı ve bunları geliştirmeyi bir öncelik haline getirdi. Şimdi canlı ve dünya çapında mevcut olan RDx, bu amaca önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Giderek daha fazla yapım şirketi ve meslek birliğinin eklenmesi, müzik hakkı sahipleri için daha fazla operasyonel verimlilik ve maliyet düşürmeye imkan tanırken, aynı zamanda meslek birliklerinin repertuar verilerini tek bir noktadan almasını sağlayarak doğru gelir dağıtımının hızını daha da artıracak.”

 

Fotoğraf: Tobias Fischer