Ulusal Yapay Zeka Stratejisi

Resmi Gazete’de 2021-2025 yılı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi konulu Genelge bugün (20.08.2021) yayımlandı.

 

Bu genelgede Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu’nun kurulduğu belirtildi. Meslek birliklerinin Yönlendirme Kurulu toplantılarına davet edilebileceği, alt kurul, komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabileceği bildirildi.

 

Ulusal çapta dijital dönüşümün sağlanması yolunda, On Birinci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, Türkiye’de yapay zekâ alanında bugüne dek yürütülen çalışmaları daha da ileriye taşımak, bu alanda stratejik öncelik, amaç, hedef ve tedbirlerimizi belirlemek ve bunları hayata geçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)” hazırlandı. Söz konusu Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının resmî internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) yayımlanacak.

 

Genelgede, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini ve kalkınmasını sağlamak, Dijital Türkiye Vizyonu ve Millî Teknoloji Hamlesi ile stratejik öncelik ve amaçlara daha etkin ve hızlı şekilde ulaşabilmek için yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılmasının elzem olduğu belirtildi.

 

Yapay zekâ teknolojilerinin üretilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik belirlenen ulusal politikalar çerçevesinde yapılacak çalışmaların etkin olarak yürütülmesi, Strateji Belgesinde belirlenen tedbirlerin uygulanmasının üst seviyede izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının katılımıyla “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu” (Yönlendirme Kurulu) kuruldu. Yönlendirme Kurulunun toplantılarına ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile diğer temsilciler gündem doğrultusunda davet edileceği belirtildi.

 

Kurulan Yönlendirme Kurulu üç ayda en az bir defa toplanacak, davet üzerine ayrıca toplanabilecek. Sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecek. Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak maksadıyla; alt kurullar, teknik komite, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Yönlendirme Kurulu toplantılarına davet edilebilecek; alt kurul, komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabilecekler.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Tencent’in Desteklediği Instrumental Kendi Sanal Sahnesini Açtı

 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni okumak için tıklayınız.

 

Fotoğraf: Michael Dziedzic