Streaming Pazarı Doygunlaşıyor Mu?

Streaming küresel müzik sektörünün en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Her yıl artan abone sayıları gelirlerin de artmasını sağlıyor.

 

Bu bir gerçek ama başka bir gerçek daha var. Streaming uygulamalarına ilk açılan pazarlar gerek abone gerek stream sayıları bakımından doygunluğa ulaşma işaretleri veriyorlar. Pandemi sürecinde hızla artan abone sayıları azalmasa bile artış hızı yavaşlıyor.

 

İngiltere müzik endüstrisinin temsilcisi konumundaki BPI tarafından açıklanan rakamlar bu gerçeğe işaret ediyor. 2021 yılında 147,2 milyar adet olan dinleme sayısı bir önceki yıla göre sadece % 5,7 oranında artmış durumda. Artış adeti 7,9 milyar.

 

Oysa 2017 yılından beri yıllık 23 milyar civarında artış yakalanmış, 2020 yılında ise artış 25 milyarı geçmişti. 7,9 milyar rakamı 2014 yılı artış sayısına denk geliyor.

 

Genelleme yapmak için henüz erken olmakla beraber platformların yeni pazarlara açılma çabalarına ve bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını arttırma denemelerine bakıldığında, onların da benzer kaygılar taşıdığı görülüyor.

 

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Adada Aşı Pasaportu Kaosu