Stadlar Lisans Almak Zorunda

Futbol maçında izinsiz müzik kullanımına karşılık açılan davada, mahkeme telif tazminatı ödenmesine karar verdi.

 

Beşiktaş ve Bursaspor’un karşılaşmasına ev sahipliği yapan o dönemki ismi Beşiktaş İnönü Stadyumu olan Beşiktaş Vodafone Arena’da 18 Aralık 2009 tarihinde izinsiz kullanılan fonogram ve eserler  tespit edildi ve Bağlantılı Hak Sahibi ve Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ileTürkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’ye  (Beşiktaş İnönü stadyumu işletmecisi şirket) dava açtılar.

 

Taraflar Beşiktaş’ın stadyumunda yapılan müzik yayınlarında hak takiplerini yaptıkları fonogram ve eserlerin tespit edilmesi neticesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 68. Maddesine dayanarak eğer sözleşme yapılsa idi, karşı taraftan isteyebilecekleri miktarın 3 katını istediler.

 

Beşiktaş bu konuya ilişkin zamanaşımı ve iki farklı meslek birliği için ödeme yapamayacağı iddiasında bulundu.

 

Beşiktaş avukatı her ne kadar, aynı olaya ilişkin olarak iki defa tazminat ödeme durumunda kalmasının söz konusu olacağını belirtse de mahkeme; MÜ-YAP tarafından talep edilen tazminatın söz konusu olayda yayınlanan eserin fonogram haklarına ilişkin olduğu ve MESAM tarafından talep edilen tazminatın söz konusu olayda yayınlanan eserlerin söz, beste, aranje, edisyon haklarına ilişkin olduğunu belirtti.

 

Davada iki kere bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporlarında da, meslek birliklerinin sunulan hak sahiplikleri belgeleri neticesinde fonogram ve eserlerin hak takip yetkisinin olduğu belirtildi ve Beşiktaş tarafından ileri sürülen zamanaşımı defi kabul edilmediği yönünde görüş bildirildi. İkinci bilirkişi raporunda da ihlalin gerçekleştiği yıl eğer sözleşme yapılsaydı istenebilecek bedelin 3 katının istenebileceğine ilişkin görüş verildi ve bu nitelikte hesaplama yapıldı.

 

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla, davacı meslek birliklerinin hak takibinde yetkili oldukları davaya konu eserlerin izinsiz kullanımına yönelik mali hak ihlalinin tespiti ile ihlale dayalı olarak  bilirkişilerce tespit edilen rayiç bedeller üzerinden tecavüzün kapsamı, somut olayın özelliği eserlerin  kullanım alanı, süresi, tarafların kusur oranları gibi hususlar dikkate alınarak  FSEK uyarınca takdiren meslek birliklerinin tarifeleri uyarınca hesaplanan bedelin üç  katına hükmedilmesinin hakkaniyete daha uygun olacağına ve verilen hükmün ilanına karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  TikTok Trump Kararnamesine Karşı Dava Açıyor

 

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara karşı, Beşiktaş’ın yetkilileri istinaf yoluna başvurdu.

 

İstinafta zamanaşımı olduğu iddiası tekrarlandı ve bu iddianın kabul edilmemesi halinde stadyumdaki koltuk sayısına göre değil, o günkü bilet satış adedine göre hesaplama yapılması talebinde bulunuldu.

 

İstinaf kararındaysa bedel tespitinde stadyumun fiilen doluluk oranına göre değil koltuk sayısına göre hesaplama yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi ve ilk derece mahkemesinin davacı taraflara üç kat tazminat verilmesine ilişkin kararı onandı. İstinaf mahkemesinin kararıyla hüküm kesinleşti.

 

Fotoğraf: Mitch Rosen