Spotify’dan Kişilik Saptama Patenti

Music Business Worldwide tarafından saptandığına göre Spotify tarafından “Kullanıcı Deneyimini Kullanıcı Kişisel Özellikleri Temelinde Kişiselleştirme Yöntem ve Sistemleri” isimli yeni bir patent alındı.

 

2018 yılında yapılan başvuruda kullanıcı deneyiminin kullanıcının kişisel özelliklerine göre düzenlenmesinin bir ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Kullanıcının kişisel özelliklerin tanımlanmasının bir modellemeye göre yapılacağı ve öncelikle bir test uygulanabileceği ifade ediliyor. Kişisel özelliklerin açıklık, vicdan ve dürüstlük, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik gibi beş ana kategoriye ayrılacağı patent başvurusunda ayrıca yer alıyor.

 

Patente göre bu kişisel özelliklere bağlı olarak farklı içeriklerin gönderilmesinin yanı sıra bu içeriklerde yer alan mesajlardaki ses ve/veya tonlamaların değiştirileceği de görülüyor. Örneğin, kişilik özelliği olarak dışadönük olarak tanımlanmış kullanıcılar için ses tonu daha iyimser, tiz ve/veya heyecan verici olabilecek.

 

Patentin ortaya çıkması sonrasında yapılan yorumların hemen tümü bu modelin sadece müzik sunumu için değil aynı zamanda, hatta esas olarak reklam alanında kullanılacağı üzerinde duruyor.

 

Daily mail gazetesinin haberine göre ise model kullanılmaya başlanmış durumda. Habere göre Spotify 5808 gönüllü kullanıcısına kişilik testi uygulayarak yukarıda belirtilen beş gruba ayırdı. Daha sonra bu kişilerin dinledikleri müzikler belirlenerek kişisel özelliklere göre tasniflendi.

 

Bu tasnifleme sonrasında örneğin Aretha Franklin dinleyenlerin daha uyumlu folk dinleyenlerin ise daha açık kişiler olduğu görüldü.

 

Bu deneysel çalışmayı gerçekleştiren ekip, daha eski çalışmalar tam tersini söylerken, Big data üzerinden yapılan bu yeni çalışmanın, kişisel özelliklerle dinlenen müzikler arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor.

 

Fotoğraf: Wesley Tingey
İlginizi Çekebilecek Yazılar  LiveXLive ve PodcastOne, Audio ve Canlı Stream Uygulamalarını Birleştiren İlk Küresel Uygulama İçin Bir Araya Geldiler