Radyodan Müzik Yayınına 3 Kat Tazminat

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, meslek birlikleriyle sözleşme imzalamadan radyodan müzik yayını yaparak Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği’nin üyelerine ait yapımları işletmesinde  izinsiz olarak  umuma ileten kafe sahibinin tazminat ödemesine karar verdi.

 

İzmir’de bir kafe Mü-Yap’tan izin almaksızın meslek birliğinin üyelerine ait müzik yapımlarının umuma iletimini gerçekleştirdi.

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 80’de belirtildiği üzere, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.

 

FSEK’in 41. maddesinin ilk fıkrasına göre, “Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.”

 

FSEK 52. maddesinde de, malî haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesinin şart olduğu belirtilir.

 

FSEK’in 68. maddesinin İlk fıkrasına göre: “Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden FSEK’e uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.”

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Avrupa Birliği Adalet Divanı-İspanya-Hotel Rafael Kararı

 

Davacı Mü-Yap vekili de, müvekkilinin üyesi olan yapımcılara ait iki adet şarkının davalının işlettiği kafede izinsiz olarak yayınlandığını ileri sürerek, tecavüzün tespiti, kaldırılması ve tazminat talebiyle dava açtı.

 

Kafe işletmecisinin vekili, şarkıların işletmede açık olan radyo kanalı vasıtasıyla yayınlandığını, radyoda yayınlanacak yapımların önceden bilinmesinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

 

Mahkeme yaptığı yargılamada, davalı kafe işletmecisinin tespit edilen yapımların kullanımına ilişkin hak sahiplerinden alınmış izin sözleşmesi sunamaması neticesinde haksız olduğunu ve tazminat ödemekle yükümlü olduğunu kabul etti.

 

Tazminat hesaplamasında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal işletmelerin sözleşme bedellerini referans alarak emsal işletmelerin ödediği izin bedelinin üç katı tazminatın meslek birliklerine ödenmesine ve ihlalin başladığı tarihten itibaren ticari faizin de ayrıca hesaplanarak ödenmesi gerektiğine ilişkin nihai kararını verdi.