Radyo Dönemi Bitiyor mu?

Karantina günlerinde radyo dinlemenin öne çıktığına dair çeşitli haberler olmakla birlikte 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Dr. Mihalis Kuyucu tarafından yapılan araştırma radyoların dijital platformlar karşısında gerilediğini gösteriyor.

 

İstanbul’daki iletişim fakültesinden 585 öğrenci arasında yapılan anket çoğu öğrencinin dijital müzik platformlarında müzik dinlemeyi sevdiğini gösterdi. Son yıllarda müzik kutusuna dönüşen radyonun yerini yavaş yavaş dijital müzik platformları aldığı görülüyor.

 

Araştırmaya göre çoğu genç dijital müzik platformlarını tercih etse de , hala radyoyu müzik dinlemek için birincil kaynak olarak gören bir grup  bulunmaktadır. Bu grup, yetersiz internet hakları ve yüksek internet maliyetleri nedeniyle dijital müzik platformları yerine radyo dinlemeyi tercih ettiklerini belirtmektedir. İnternet hızının artacağı ve maliyetin daha da azalacağı düşünülürse, bu grubun radyo yerine dijital müzik platformlarına yönelmesi muhtemeldir.

 

Bu nedenle, bir müzik kutusuna dönüşen radyonun bu görevi yavaş yavaş kaybetmesi riski yüksektir.

 

Metodoloji ve Güvenilirlik

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakülteleri öğrencisi olan ve 255 kişisi erkek 330 kişisi kadın olan 585 genç arasından yapılan çalışmaya katılanların yüzde 78,6’sı 23 yaşından genç. Gelir durumuna göre sınıflandırma yapıldığında yüzde 30,8’lik kesimin aylık gelirinin 500 TL altında olduğu görülüyor.

 

Katılanlara demografiye yönelik üç, radyo dinleme alışkanlıklarına yönelik iki, dijital platform alışkanlıklarına yönelik bir soru yöneltildi. Dijital müzik yönelimlerini anlamak amacıyla onaltı soruluk bir skala kullanıldı. Son olarak açık uçlu bir soruyla radyo ve dijital platformlar arasındaki tercihleri ve bunların nedenleri sorgulandı.

 

Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılarak hesaplanan araştırma güvenilirliği 0,889 olarak bulundu (0,70 üzeri güvenilir).

 

Rakamlar Ne Söylüyor?

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Spotify Canvas'ı Genişletiyor

Araştırmaya katılan 585 öğrencinin 390 kişisi müzik dinlemek için dijital platformları tercih ederken 95 kişisi radyoyu 100 kişisi ise her ikisini de kullandığını belirtti.

 

Radyo dinleyenleri yüzde 48’lik kesimi araba kullanırken dinlediklerini, yüzde 29.6’lık kesimi internetlerinin olmaması veya sınırlı olması nedeniyle radyoyu tercih ettiklerini, yüzde 22.2’si ise sunucuların interaktif olmasını sevdikleri için dinlediklerini belirttiler.

 

Dijital platformların tercih edilme nedenlerinin birinci sırasında müziklere diledikleri anda erişebilme olanağı yer alırken ikinci önemli neden olarak en son şarkılara erişebilme imkanı belirtildi. Üçüncü neden ise radyolarda ki reklamların çokluğu ve hemen her kanalın aynı şarkıları çalması nedeniyle farklı müziklere ulaşılamaması oldu.

 

Sonuç

 

Araştırmanın değerlendirilmesi sonrasında ulaşılan sonuçlara göre, üniversite öğrencileri dijital platformları radyolara tercih etmekle birlikte platform hizmetleri için ödeme yapma konusunda başlangıçta gönüllü değillerdi ama yavaş yavaş dijital müzik platformlarına yönelik aboneliklerini aktif hale getirdiler ve ödemeli hizmetlerden yararlanmaya başlıyorlar.

 

Dijital platformları tercih etmenin birinci nedeni olarak müziğe dilediği zaman ve yerde ulaşma imkanı ortaya çıkmakla beraber, internet kotalarının sınırlı olası kullanımın daha da genişlemesinin önündeki temel engeldir. Bu iki faktör birlikte değerlendirildiğinde internetin ucuzlamasıyla birlikte dijital platform kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

 

Araştırma, bu tablo nedeniyle ikibinli yılların başından itibaren bir çeşit müzik kutusu işlevi kazanmış olan radyoların ciddi bir tehditle karşılaştığını sonucuna varmakta; radyoların içerik farklılaşması yaparak dijital platformlarla rekabet edebilecek bir zenginliğe ve sunuma kavuşmaları gerektiği sonucuna varmaktadır.