Numberone Grubu MÜ-YAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG’nin Repertuarını Kullanamayacak

Mahkemece Numberone medya grubu bünyesindeki NR 1 Türk TV ve NR 1 Türk FM adlı radyo kanallarının MÜ-YAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG’nin üyelerine ait eser, icra ve fonogramları izin almaksızın yayınlamaları nedeniyle adı geçen meslek birliklerinin mali haklarına tecavüzünde bulunduklarının tespitine ve haksız eylemlerinin men’ine karar verildi.

 

Numberone Medya Grubu bünyesindeki Davalı Aslan Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. ‘ye karşı, NR 1 Türk TV logolu televizyon kuruluşunda ve NR 1 Türk FM adlı radyo kuruluşunda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca faaliyet gösteren meslek birliklerinin hak sahibi olduğu eser, icra ve fonogramların meslek birliklerinden izin almaksızın ve bedeli ödenmeksizin yayınlanması nedeniyle; meslek birlikleri MÜ-YAP, MÜYORBİR MESAM, MSG tarafından FSEK’in 69’uncu maddesi uyarınca meslek birliklerinin mali haklarına yapılan tecavüzün men’ine karar verilmesi talepli olarak dava açılmıştı.

 

Taraflar arasındaki dava, 24 Mart’ta gerçekleşen beşinci celsede sonuçlandı. Mahkeme, meslek birlikleri MÜ-YAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG’nin talebini kabul etti. Davacıların davalılara ait eser, icra ve fonogramları izinsiz olarak yayınlamaları nedeniyle davacılar MÜ-YAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG’nin mali haklarına yapılan tecavüzün tespitine ve davalı NR 1 Türk TV logolu televizyon kuruluşunun ve NR 1 Türk FM adlı radyo kuruluşunun eyleminin men’ine karar verildi.

 

Fotoğraf: Denise Jans
İlginizi Çekebilecek Yazılar  Spotify ve Pro Music Anlaşmaya Oturdu