Number One Medya Grubunun Bir Kısım Yayın Şirketleri İflas Etti

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Klas Radyo Yayınlar A.Ş. ve Bir Numara Radyo Televizyon A.Ş.’nin iflasına ilişkin kararı onadı. İflas eden Kuzey Radyo ve Televizyon Yayınlar A.Ş. (Eski unvan: Bir Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.) iflas erteleme davası açıldığı tarihte Number One TV/FM’i; iflas eden Lodos Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. (Eski unvan: Klas Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.) iflas erteleme davası açıldığı tarihte Number One Türk TV/FM’i işletiyordu ve dava açıldığı tarih itibariyle yayınlarında MÜ-YAP’ın repertuvarını izinsiz yayınlamalarından ötürü yayın kuruluşları aleyhine hükmedilmiş ve kesinleşmiş tazminat borçları bulunmaktaydı. Bu borçların ödenmesi için başlatılan ilamlı icra takiplerinin neticesiz kalması üzerine yayın kuruluşu şirketler aleyhinde MÜ-YAP tarafından toplam 5 ayrı iflas davası açılmıştı.

 

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde radyo ve TV yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Klas Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. ve Bir Numara Radyo Televizyon A.Ş.’nin bilhassa MÜ-YAP’a olan yüksek miktardaki telif borcu, radyoculuk sektöründe gerileme ve ekonomik kriz nedeniyle borca batık hale geldiğini ileri sürerek iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etti. Mü-Yap’ın da içinde olduğu davaya müdahil olan bir kısım vekiller yayın kuruluşlarının bu taleplerini reddettiler. Davaya müdahillik talebinde bulunanlardan MÜ-YAP’ın davanın redddini talep gerekçesi ise, yayın kuruluşlarının zaman kazanmak ve telif borçlarını ödemekten kaçınmak niyetinde olmasıydı. Nitekim iflas davası sürecinde “Number 1 FM-TV” ve “Number 1 Türk FM-TV” logoları ile Numberone Medya Grubu bünyesinde yayın faaliyetine başlayan iki yeni şirket kuruldu.

 

İlk derece mahkemesi de borca batık oldukları ve iyileştirme projelerinin uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle davacıların iflasına karar verdi.

 

İlk derece mahkemesinin kararını yayın kuruluşları istinafa götürdü. İstinaf mahkemesi de ilk derece mahkemesi ile aynı görüşte karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tedbir dönemi boyunca davacı şirketlerin ekonomik durumunda kayda değer ilerleme görülmediği ve borca batıklık durumlarının arttığı gerekçeleriyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Amerikan Donanmasına Alman Şirketten Dava

 

Bu istinaf kararına ilişkin, her ne kadar dava sürecinde el değiştirmiş olsa da, dava başlangıcında Number One TV/FM’in sahibi Bir Numara Radyo Televizyon A.Ş. ve dava başlangıcında Number One Türk TV/FM’in sahibi Klas Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş’nin temyiz talebi ile hukuki süreç devam etti.

 

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, Kuzey Radyo ve Televizyon Yayınlar A.Ş. (Eski unvan: Bir Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.) ve Lodos Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. ’nin (Eski unvan: Klas Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.) iflas kararının oybirliğiyle onanmasına karar verdi.