Müzik Analiz Seminerlerine Başlıyor

Müzik Analiz, çevrimiçi seminer etkinliklerine çok yakında başlayacak. İlk etkinliğin konusu “Cayma Hakkı” olacak.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 58’inci maddesi “Cayma Hakkı” başlığını taşıyor. Kanun lafzında, malî bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre tayin edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve salâhiyetlerden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlâl edilirse eser sahibinin sözleşmeden cayabileceği belirtiliyor. Cayma hakkı açılan davalara da konu edilebiliyor.

 

Seminerde yanıtlanmasını istediğiniz cayma hakkına ilişkin sorularınızı Ekim ayı içerisinde editor@muzikanaliz.com adresine gönderebilirsiniz.

 

Fotoğraf: muzikanaliz
İlginizi Çekebilecek Yazılar  BPI ve Music Ally’den Ortak Etkinlik