Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı: “Müzik Sektörü Öncelikli Sektörler Arasında Değil”

İngiltere Hükümeti kültür ve sanat alanında açıkladığı destek talebi sonrasında meslek birlikleri başkanlarına ülkemizdeki durumu sorduk. MESAM Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı sorularımızı aşağıdaki gibi yanıtladı.

 

İngiltere Hükümeti sanat ve kültür değerlerini gelecek nesillere taşıyabilmek için aralarında müzik sektörünün de olduğu müze, tiyatro, sanat galerileri vb alanlara 1,57 milyar pound destek açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 

Ülkemizde de müzik yaratıcılarına bu zor şartlarda Devletimizin mali destek sunmasını ya da kaynak yaratmasını arzu ederdik.  Türkiye’de kültür sanat sektörü maalesef ki her zaman ikinci üçüncü planda kalmıştır. Bu dönemde de öncelikli sektörler arasında yer almamıştır. Çeşitli talep ve önerilerimiz gerek yazılı gerekse toplantılarda sözlü olarak müteaddit defalar dile getirilmiş ancak ne yazık ki beklentilerimiz karşılanmamıştır.

 

Türkiye müzik sektörü pandemiden etkilendi mi? Temsil ettiğiniz kesim nasıl bir etkiyle karşılaştı?

 

En çok etkilenen sektörlerin başında müzik sektörü gelmektedir. Türkiye’de virüs teşhisinin konması ile birlikte ilk önce müzik kullanıcısı işletmeler kapanmış, canlı müzik etkinliklerinin tamamı iptal edilmiştir. Birliğimize, lisans anlaşmamızın bulunduğu yüzlerce işletmeden mekanlarının kapalı olduğuna dair dilekçeler gelmiştir. Bunun yanı sıra ulusal yayın yapan Radyo ve TV’ler gelir kaybına uğradıklarını beyan etmiş, lisans sözleşmelerinin imza süreçleri uzamış, tahsilat sorunları yaşanmış, yerel yayın yapan pek çok radyo kapanmış bu durum müzik meslek birliklerinin gelir kaybına sebebiyet vermiştir.

 

Destek paketi öncesinde İngiltere müzik endüstrisi 1500 imzalı bir mektupla Hükümete başvurmuştu. Türkiye’de böyle bir çalışma yapıldı mı?

 

Müzik Meslek Birlikleri olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na binlerce eser sahibini temsilen yazı gönderilmiş ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Ersoy’un da iştirak ettiği toplantılarda üyelerimiz temsil edilmiş, sektörümüzün içinde bulunduğu zor durum anlatılmış ve ivedi mali destek beklentilerimiz iletilmiştir. Ayrıca özel kopyalama harcının müzik, sinema ve ilim-edebiyat alanında faaliyet gösteren 24 Meslek Birliğinin üyelerine adil bir şekilde ödenmesi ile ilgili gerek müzik meslek birlikleri arasında gerekse 24 Meslek Birliği temsilcilerinin katılımı ile toplantılar düzenlenmiş ve özel kopyalama harcı konusunda ortak hareket edilmesinin gerekliliğine ilişkin mutabakata varılmıştır. Halen sesimizi duyurmak amacı ile her türlü kanal kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Alphabet 2020 Tablosunu Açıkladı

 

Yapılmadıysa neden gerçekleştirilemedi?

 

Binlerce üyenin temsilcisi olarak müzik meslek birlikleri bir arada taleplerini yazılı ve sözlü olarak yetkili mercilere iletmiştir.

 

Hükümetin sektöre desteği var mı? Beklentileriniz nedir?

 

Meslek Birliğimizin üyeleri; söz yazarı, besteci ve aranjörlerdir. Üyelerimize yönelik herhangi bir destek söz konusu olmamıştır. Beklentimiz vakit kaybetmeden gerekli yasal düzenlemenin yapılarak üyelerimize can suyu olacağını düşündüğümüz özel kopyalama harcının bir an evvel hak sahiplerine ulaştırılmasıdır.