Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” hazırlandı. Yönetmelik, 7 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

Yönetmelik, fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esaslarını düzenlemek için oluşturuldu. Yönetmeliğin içeriği, hak sahiplerinin meslek birliklerine verecekleri yetki belgelerinin şekli ve içeriği ile yetki belgeleri çerçevesinde hak sahipleri ile meslek birliklerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsıyor.

 

Yönetmeliğe göre, hak sahipleri meslek birliğine üye olabilmek için yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek zorundalar. Yetki belgesine konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkili kabul edilecekler. Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve bağlantılı hak konularının tespitinde üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler esas alınacak. Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi niteliğinde kabul edilecek.

 

Yetki belgesinde belirtilmesi gerekli hususlar, meslek birliğinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri, yetki belgesinin feshi gibi konulara da yönetmelik de yer verildi.

 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Eylül 1986 tarihli “Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılacak. Yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

 

Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

 

Fotoğraf: muzikanaliz

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar  TikTok vs. Biden