Meslek Birlikleri Sektöre Destek İstiyor

Hemen hemen tüm ülkelerde Korona salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında kültür ve sanat geliyor. Bu sektörleri doğrudan destekleyerek çöküşü engellemeye yönelik önlemler geliştiren ülkeler arasına İngiltere’nin de katılması sonrasında müzik endüstrisindeki farklı kesimlerin temsilcilerine ülkemizdeki durumu ve beklentilerini sorduk.

 

Eser sahipleri meslek birliği MESAM Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı, yorumcular meslek birliği MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen ve yapımcılar meslek birliği MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan aynı noktada birleştiler: Sektörün acil desteğe ihtiyacı var. İlk adım olarak özel kopyalama harçları hak sahiplerine verilmeli.

 

Başkanlar sorunları ve destek taleplerini Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’a ilettiklerini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını belirttiler.

 

Başkanların detaylı açıklamalarını Sektörden/Görüşler bölümünde okuyabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  SOCAN ve Audible Magic İşbirliği