Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde, 23 Haziran’da “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”ni yayınladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayınlanan genelgenin, 81 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine dağıtımı gerçekleşti.

 

Ülke genelinde Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm yaşam ve çalışma alanlarında alınması gereken önlemelerin yer aldığı  “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü de yayınladığı genelge ile kültür merkezleri, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, tiyatro, opera-bale, konser, sergi, konferans salonları, fuar alanları için alınması gereken önlemleri belirtti.

 

Eylem Planı

 

Genelgeye göre, tesislerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak tesis bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik, hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi, seyirci, katılımcı ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak veya yönlendirilecek kişi ve kurumları, hastalık belirtileri gösteren seyirci ve personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere “Eylem Planı” hazırlanacak. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu personeller belirlenecek. İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek.

 

Sosyal Mesafe Planı

 

İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirci kabulü yapacak. Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin ‘sosyal mesafe planı’ hazırlanacak ve plana uygun düzenlemeler yapılacak. Sosyal mesafe planına uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılacak.

 

Girişlerde Kontroller Artacak

 

Covid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kurallar için görsel ve yazılı bilgilendirme panoları asılacak.

 

Ziyaretçi, seyirci ve katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak, bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak.

 

Ziyaretçi, seyirci, katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları sağlanacak. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar, anonslar yapılacak. Maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulacak. Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve herkesin ellerini antiseptikle temizlemesi sonrasında girişleri sağlanacak. Tesis giriş ve çıkışları, salon giriş ve çıkışları, danışma, vestiyer, otoparklar, gişe ve büfe bölümleri ile tuvaletlerde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak.

 

Çevrimiçi Biletler Yaygınlaşacak

 

Bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, ziyaretçilerin bilet çıktısı olmadan giriş yapabilmeleri sağlanacak.

 

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın en az % 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenecek veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanacak.

 

Vale ve Vestiyer

 

Genelgeye göre, vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek, eldiven takmayacak ve taşıtları maskeli kullanacak.

Vestiyer kullanımında her bir kullanıcıya temassız bir alan sağlanarak hizmet verilecek, bunun sağlanamaması durumunda vale hizmeti verilmeyecek.

 

Oturma Düzenleri

 

Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilecek Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek. Toplantı düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenecek. Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınacak. Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek. Düzenlenen faaliyetler arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan tahliyesi hakkında duyuru yapılacak; salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya en yakın veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek.

 

Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde gösterilerin başlama, giriş-çıkış ve ara saatleri ayarlanacak, mümkün olan en az kapasitede salonun kullanımı sağlanacak. Raporda, mümkünse kullanılan salon sayısı toplam sayının üçte birini geçmemesine özen gösterilmesi gerektiği de yer alıyor.  Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon kapasitesinin %60’ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak. Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi durumunda yeme içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden iki koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanacak. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmayacak.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  İhlallere Erişim Engeli

 

Asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek, yazılı ve görsel bilgilendirme yapılacak. Gerekirse yeterli sayıda personel ile asansör kullanımının kontrolü sağlanacak.

 

 

Klimalar Kullanılacak, Vantilatörler Kullanılmayacak

 

Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak. Vantilatörler ise kullanılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve tüm kapalı alanlarda fiziki imkan varsa sık sık doğal havalandırma yapılacak.

 

Kullanıcılara kullanım için geçici olarak verilen her türlü cihaz ve ekipman her kullanıcıdan sonra  dezenfekte edilecek.

 

Dezenfektan Bulunacak

 

Konser mekanındaki genel kullanım alanlarında el dezenfektanı bulundurulacak. Sebil, içecek makinesi gibi araçlarda servis elemanı aracılığıyla servis yapılacak. Büfeler paketli gıda ve tek kullanımlık servis malzemeleri ile yiyecek ve içecek hizmeti sunacak. Büfelerde ürünler el temasını önlemek için kapalı alanlarda bulundurulacak. Kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlerde bulunan restoran, kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, lokanta, kafeteryalar ile Kantin ve Büfeler ile ilgili uyarılar dikkate alınacak. Açık alan konserlerinde de sosyal mesafe ve koltuk düzeni dahil bu genelgede belirtilen hususlara uyulacak.

 

Etkinlik Provaları

 

Genelgeye göre etkinlikler, sahne büyüklüğüne göre sosyal mesafe kurallarına uyularak daha az sanatçı ile icra edilebilecek eserler arasından seçilecek.

 

Tüm sanatçılar; koroda bulunan ses grupları, oyuncular ve solist sanatçıları, piyanistle veya eser solistleri ile birlikte çalışmaları, orkestrada bulunan enstrüman grupları ve oda müziği grupları için; çalışma stüdyoları,odaları veya sahnenin büyüklüğüne göre haftanın belirli günlerinde planlanacak dersler, sosyal mesafe kurallarına uymak ve kurum sağlık görevlilerinin gerekli önlemleri alması kaydı ile başlayacak ve yürütülecek. Ayrıca repertuar programına göre ileri tarihlerde provaların başlaması için ön zemin hazırlanacak.

 

Sanatçı ve Personelin Sağlık Kontrolü

 

Sanatçıların ve personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak. Birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak.

 

Personel ve sanatçı girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılacak, el antiseptiği bulundurulacak. Personelde veya sanatçıda öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri veya 38 derece üzerinde ateş tespiti halinde izole edilir ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak.

 

Personele Hijyen Eğitimi

 

Kültür Bakanlığı’nın genelgesine göre, tüm personele özel salgın ve hijyen eğitimi verilmesi sağlanacak. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Her gösteri sonrasında kostümler kuru temizlemeye gönderilecek. Personelin kullandığı araç, gereç ve ekipmanların dezenfeksiyonu yapılıcak, her vardiya sonunda ilgili personel kullandığı ekipmanı dezenfekte edecek, yeni vardiyaya başlayan personel de çalışmaya başlamadan ekipmanı dezenfekte edecek. Personele, çalışma yerine, ziyaretçiler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) temin edilecek ve kullanımı izlenecek. Aynı vardiyada aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek.

 

Kulislere Ziyaretçi İzni Yok!

 

Genelgeye göre, kulislere ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kulis alanlarında el antiseptiği bulundurulacak. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin de maske takması sağlanacak. Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanacak. Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamasına dikkat edilecek. Mümkünse kulisler pencereler açılarak sık sık havalandırılacak. Mal tedariki veya tamir, bakım gibi başkaca sebeplerle tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması takip edilecek.

 

Personel ve sanatçıların kullanım alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek, bu konuda yer işaretleri, şerit, bariyer düzenlemeleri yapılacak, bu alanların kurallara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak.

 

Ülkemizde başlayan, kontrollü normalleşme sürecinde hem Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” ndeki kurallara uymak etkinliklerin devam edebilmesi için önem taşıyor.

 

 

Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’nin tamamını okumak için tıklayınız.