Kültür Covid 19’dan Çıkış Planlarının Merkezinde Yer Almalı

Kültür ve yaratıcılık alanında çalışan 110 Avrupa kuruluşu, Avrupa Birliği ve üye devletlere ortak bir çağrıda bulunarak kültürün Covid 19’dan çıkış planlarının merkezinde yer alması gerektiğini duyurdular.

 

Aralarında IFPI’ın da bulunduğu kuruluşlar, pandemiden zarar gören sektörlerin başında gelen ve başlayan ikinci dalga ile daha da kötü duruma düşecek olan Kültürel ve Yaratıcı Sektörler (KYS) için ulusal bazlı bütün “İyileştirme ve Kurtarma Etkinlikleri” bütçelerinin en az % 2’sinin tahsis edilmesini talep ediyor.

 

Mektupta,   kültürel ve yaratıcı sektörler alanında faaliyetler durduruluyor, milyonlarca iş donduruluyor ya da yok ediliyor denildi. Mikro ve küçük işletmelerin iflasın eşiğinde olduğu ve birçok yeteneğin sektörü tamamen terk etmek zorunda kaldığı da ifade edildi. Bu nedenle AB ve ulusal düzeyde çok daha fazla adım atmaya ihtiyaç olduğuna ve kültürün iyileştirme planlarının merkezinde yer alması gerektiğine dikkat çekildi.

 

Avrupa Birliği’ne ve hükümetlere yapılan çağrıda kültürün, her zaman, kriz zamanlarında yaraları iyileştirebilen canlı bir sosyal kaynak ve muazzam bir temel değer olduğu ve Avrupa Birliği’nde 7,4 milyonluk iş hacmi ile AB GSYİH’sının % 4,2’sini oluşturarak ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca  kültürün, Avrupa bütünleşmesi ve dayanışmasının hayati bir bileşeni olduğu söylendi.

 

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın çıkış planları açısından öncelikli olarak tanımlanan 14 sektör arasında kültürün de yer aldığını vurgulayan mektupta,

 

    1. KYS’ler Birliğin ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumuna katkıda bulunur;
    2. Ekonomik ve sosyal dayanıklılık içinmuazzam bir kaynak niteliğindedir;
    3. Krizin sosyal ve ekonomik etkisinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir;
    4. Yeşil ve dijital geçişleri kolaylaştırma ve geliştirme potansiyeline sahiptir;

 

denilerek kültürel sektörlerin Komisyon tarafından tanımlanan ana hedeflerin dördü bakımından da büyük önem taşıdığı belirtildi.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Covid-19 Müzik Streaming Piyasasının Büyümesini Hızlandırdı

 

İmzacılar ve destekçiler #actforculture ve #cultureneedsmore hashtag’lerini kullanarak sosyal medya gönderilerini paylaşmaya davet edildi.

 

Mektubun tamamı ve imzacı kuruluşlar için tıklayınız.

 

Fotoğraf: impalamusic.org