MÜZİK ANALİZ İNTERNET SİTESI KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları: www.muzikanaliz.com uzantılı İNTERNET SİTESİ‘nde (bundan sonra kısaca İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır.) sunulan hizmetler MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (bundan böyle kısaca „MÜ-YAP“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve İNTERNET SİTESİ‘nin yasal sahibi MÜ-YAP olup, İNTERNET SİTESİ üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MÜ-YAP‘a aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını MÜ-YAP gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

İNTERNET SİTESİ hizmetlerinden yararlanan ve İNTERNET SİTESİ‘ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MÜ-YAP tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

MÜ-YAP, bu İNTERNET SİTESİ‘ nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Sözleşme Tanımları

İNTERNET SİTESİ: MÜ-YAP tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesidir.

 

ABONE: İNTERNET SİTESİ’nde özel tanımlanan alanlara erişim sağlamak için Elektronik posta adresini, adını ve soyadını İNTERNET SİTESİ’ndeki online başvuru formunu doldurmak suretiyle MÜ-YAP’a  elektronik ortamda gönderen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

İnternet sitemiz çocukların verilerini kaydetmemekte olup, girilen bilgiler 18 yaşından gün almış gerçek kişilerin verisidir. Kişisel verilerini gerçek kimliklerinde var olandan farklı girenlerin eylemlerinin sorumluluğu MÜ-YAP’a ait değildir.

 

KULLANICI: www.muzikanaliz.com uzantılı “Müzik Analiz” isimli İNTERNET SİTESİ’ni ziyaret eden kişidir.

 

LİNK: İNTERNET SİTESİ üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden İNTERNET SİTE‘ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

İÇERİK: İNTERNET SİTE‘sinde ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: İNTERNET SİTESİ vasıtasıyla sunulan genel veya kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MÜ-YAP arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcı ve abone kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, İNTERNET SİTESİ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

SİTE, www.muzikanaliz.com uzantılı “Müzik Analiz” isimli İNTERNET SİTE’ni ifade eder ve bu İNTERNET SİTESİ bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için İNTERNET SİTESİ‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri MÜ-YAP belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Genel Hükümler İNTERNET SİTESİ üzerinden, MÜ-YAP‘ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ABONE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İNTERNET SİTESİ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MÜ-YAP‘ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ABONE‘lerin kendi sorumluluğundadır. MÜ-YAP bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabilir.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ‘nde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, İNTERNET SİTESİ üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. İNTERNET SİTESİ muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler İNTERNET SİTESİ‘ne verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile İNTERNET SİTESİ‘nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. İNTERNET SİTESİ‘nde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MÜ-YAP ‘ın İNTERNET SİTESİ‘nde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

KULLANICILAR, İNTERNET SİTESİ‘ndeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda İNTERNET SİTESİ‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ABONE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ABONE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MÜ-YAP sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ABONE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MÜ-YAP sorumlu değildir.

 

MÜ-YAP, işbu İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİ uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve İNTERNET SİTESİ‘ni kullanma koşulları ile İNTERNET SİTESİ‘nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İNTERNET SİTESİ‘ni ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. İNTERNET SİTESİ‘nin kullanımı ya da İNTERNET SİTESİ‘ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. MÜ-YAP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından veya haber portalından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğunun ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin ve haberin sağlandığı internet içerik sağlayıcısının sorumluluğundadır.

 

İNTERNET SİTESİ‘ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İNTERNET SİTESİ üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ABONE‘lerin, İNTERNET SİTESİ dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ABONE, MÜ-YAP ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ABONE‘lerin İNTERNET SİTESİ üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MÜ-YAP ‘ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

MÜ-YAP 18 yaşından gün almamış gerçek kişilerin kişisel verilerini ve çocukların kişisel verilerini işlememe yolunda bir politika yürütür. Kişisel verilerin gerçek kimlikte yer alandan farklı bildirilmesi durumunda MÜ-YAP’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

İşbu İNTERNET SİTE‘sinin sahibi MÜ-YAP ‘dır. Bu İNTERNET SİTE‘sinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve İNTERNET SİTE‘sinin sunumu MÜ-YAP ‘ın ya da MÜ-YAP ‘ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu İNTERNET SİTESİ‘deki bilgilerin ya da İNTERNET SİTESİ sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile İNTERNET SİTESİ içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ABONE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan İNTERNET SİTESİ yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MÜ-YAP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ABONE, MÜ-YAP hizmetlerini, MÜ-YAP bilgilerini ve MÜ-YAP‘ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.muzikanaliz.com hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MÜ-YAP ‘ın yazılı izni ile mümkündür.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ üzerinden KULLANICI‘lar ve ABONE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Kişisel Verilerin Korunması Politikası“ ve „ Müzik Analiz İnternet Sitesı Kullanım Koşulları “ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MÜ-YAP aynı zamanda; KULLANICI ve ABONE‘nin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefon numarasını, IP adresini ve aydınlatma metninde yer alan tüm verileri işleme amaçları doğrultusunda kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ABONE‘lere ait kişisel veriler, “Aydınlatma Metni” nde belirttiğimiz aktarma gruplarının haricinde kimseyle paylaşılmayacaktır.

 

İşbu İNTERNET SİTESİ Kullanım Koşulları dâhilinde MÜ-YAP tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde MÜ-YAP; MÜ-YAP hizmetleri, MÜ-YAP bilgileri, MÜ-YAP telif haklarına tâbi çalışmaları, MÜ-YAP markaları veya bu İNTERNET SİTESİ vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Sorumluluğun Sınırlandırılması MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ‘ne erişilmesi, İNTERNET SİTESİ‘nin ya da İNTERNET SİTESİ‘ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MÜ-YAP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu İNTERNET SİTESİ‘ne ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da İNTERNET SİTESİ‘nin kullanılması ile MÜ-YAP‘ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. MÜ-YAP kullanım şartlarını teknolojik koşullara ve mevzuata uygun olarak güncelleyebilir. En güncel versiyon için periyodik olarak “Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları”ına göz atmanızı öneririz.

 

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MÜ-YAP işbu “Müzik Analiz İnternet Sitesi Sitesi Kullanım Koşulları“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MÜ-YAP açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MÜ-YAP ‘ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu „Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları“ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MÜ-YAP‘ın, KULLANICI ve ABONE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Yürürlülük ve Kabul İşbu „Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları“, MÜ-YAP tarafından İNTERNET SİTESİ içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ABONE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini İNTERNET SİTESİ‘ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MÜ-YAP, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İNTERNET SİTESİ üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.