IMPALA’dan Covid-19 Haritası ve Kriz Planı

Avrupa Bağımsız Müzik Şirketleri Derneği IMPALA, mevcut krizin Avrupa’daki bağımsız firmalar üzerindeki etkilerini ele almak için bir Covid-19 Task Force (Görev Gücü) kurmuştu.

 

Bu görev gücünün ana odağı, müzik ve diğer kültürel sektörlerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sanatçılar ve serbest çalışanlar için Avrupa genelinde güvenli bir ağın koordinasyonunu sağlamaktı.

IMPALA daha sonra Covid-19 Görev Gücü çerçevesinde 10 maddelik bir kriz planı oluşturdu. Amaç sanatçılar ve serbest çalışanların geçimlerini korumak ve yerel bağımsız şirketlerin işlerini sürdürmelerini ve yatırımlarına devam etmelerini sağlamak.

 

Planın temeli Avrupa çapında koordinasyon, ulusal planları dikkatle izlemek, Avrupa Birliği önlemlerini artırmak, sektör girişimlerini değerlendirmek ve AB düzeyinde ulusal ve sektörel bazda bir harita çıkartarak beklenen kayıpları değerlendirmek, incelemek ve en iyi uygulamaları teşvik etmek olarak belirlendi.

 

10 maddelik kriz planını açıklamasının ardından IMPALA, planın temelinde yer alan Covid 19 Haritasını hazırladı. Covid-19 Haritası, Covid 19’un müzik sektörü üzerindeki etkisini ele almak için Avrupa genelindeki eylemlere genel bir bakış sergiliyor.

 

Bu haritalamayı yapmanın amacı en iyi uygulamaları ve koordinasyonu teşvik etmektir. Bunun önemli olduğunu belirten IMPALA, AB ve hükümetlerin ve ayrıca sektörlerin farklı hızlarda tepki verdiğini belirterek haritanın sektör eylemlerine de odaklandığını söylüyor.  Ulusal radyo ve diğer medyanın yanı sıra dijital servisler ve meslek birlikleri için öneriler de yer almakta.

 

IMPALA’nın Haritası kriz planı, Avrupa Birliği’nin aldığı önlemler, ulusal eylemler ve sektör girişimlerini ele alarak sürekli güncellenen bir yapıya sahip.

 

 

IMPALA’nın Kriz Planı:

 

Haritada yer alan kriz planı on öneri getiriyor;

 

  1. Avrupa çapında ortak yaklaşım – koordinasyon ve AB irtibatının sağlanması, her ülkenin kapsamlı bir önlem paketinin hazırlamasını garanti etmeye yardımcı olacaktır. AB’nin daha esnek davranması ve mali esneklik ulusal hükümetlerin önlem almasını kolaylaştıracaktır. En iyi uygulamaların sektör aktörleri tarafından paylaşılması da koordinasyonun önemli bir parçasıdır.
  2. Net kurallar – tüm ülkeler etkinlik iptalleri ve tecritler konusunda net kararlar almalıdır. Bu sektörün, uygulanabilir olduğu durumlarda sigortalardan talepte bulunmasına ve tazminat programlarına erişmesine yardımcı olacaktır.
  3. Ulusal ekonomik tedbirler – tüm ülkeler tarafından serbest çalışanlar ve serbest çalışanların gelirlerinin korunması, işsizlik yardımı, personel maliyetleri ve küçük işletme yardım fonları, bilgiye erişim gibi anahtar önlemleri içeren kapsamlı planların benimsenmesi gerekmektedir (Ücretsiz krediler, kira ödemeleri ve iş oranları, şirket vergi indirimi, vergi / KDV beyannamelerinde ve sosyal güvenlik ödemelerinde askıya alma / gecikmeler, ipotek ödeme izinleri, kredi geri ödeme izinleri, düşük KDV oranları, düşük ulusal banka faiz oranları ve mali teşvikler, kriz sonrası yatırım ve toparlanma gibi).
  4. Sektöre özgü tazminat planları – müzik gibi sert darbe alan sektörler için ulusal finansal destek paketleri derhal başlatılmalı, ayrıca tüm kültürel mal ve hizmetlerde KDV kaldırılmalıdır.
  5. Kültürel sektörler için artan AB kredi garantileri – AB’nin Kültürel ve Yaratıcı Sektörler Garanti Hizmetinin (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility) kapasitesi, ulusal kredileri teşvik etmek için % 100 garantilerle üçe katlanmalıdır (mevcut garanti seviyesi% 75’dir).
  6. Kültür için AB’nin kriz önlemleri – kültürün ilk ve en sert darbe alan sektörlerde yer alması nedeniyle, özellikle küçük aktörlere geri ödemesiz mali destek ve faizsiz krediler sunulabilmesi için özel bir kriz fonuyla birlikte ülkelerin kültürel mallar ve hizmetler üzerindeki KDV’yi kaldırması ve kriz sonrası sektörde yeni büyüme için teşviklerin sağlanmasına ihtiyaç vardır.
  7. Ulusal etkinlikleri izlemek ve genel AB kararlarına kültürü dahil etmek – AB ulusal müdahalelerin etkinliğini izlemeli, krize yönelik genel AB fonları kültür için erişilebilir olmalı, etkinliklere bağlı tüm AB projeleri otomatik olarak ertelenmeli, raporlama ve proje yönetimindeki gecikmeler tolore edilmelidir.
  8. Meslek birliklerinin seferberliği – tüm meslek birlikleri, daha küçük üyeleri (yapımcılar ve sanatçılar, editörler ve söz yazarları) için kriz fonları oluşturmalı, faizsiz kredi olanaklarının yanı sıra tüm üyeler için avanslar sağlamalıdır.
  9. Dijital hizmetlerin faaliyetleri – müzik hizmetleri ve platformlar uygun şekilde lisanslanmalı, küçük işletmeler için kriz fonları sunmalı, daha hızlı telif hakkı ödemeleri yapmalı, hak sahiplerine daha yüksek bir gelir yüzdesi aktarmalı, ihtiyaç duyan tüm hak sahiplerine avans vermeli, yerel müziği ve sanatçıları yerel sosyal medya kampanyalarını destekleyen çalma listeleri ile geliştirmeli.
  10. Ulusal medyadan destek – radyo ve diğer medya, müzik programlarını arttırarak yerel müziği ve sanatçıları tanıtmalı, bağımsız ve yerel sanatçılara daha fazla odaklanmalı ve yeni yerel yayınları ve yerel sosyal medya kampanyalarını desteklemelidir.
İlginizi Çekebilecek Yazılar  YouTube Music’de Yenilik

 

IMPALA yaratıcılık ve kültürel çeşitliliğin tehlikede olduğunu vurgulayarak müzik ve kültürün, AB GSYİH’sının % 4,4’ünü ve 12 milyon tam zamanlı işi oluşturduğunu dolayısıyla öncelikli olarak tanınması gerektiğini ifade etmektedir. IMPALA üyelerinin piyasaya sürülen albümlerin % 80’inin gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, doğrudan risk altında olduklarını, kriz sırasında ve sonrasında IMPALA üyelerine desteğin hayati önem taşıdığını belirtmektedir.

 

IMPALA’nın Covid 19 haritasına ve kriz planına şu linkten erişebilirsiniz:  https://www.impalamusic-covid19.info/