HUKUK > GÖRÜŞLER

Avrupa Adalet Divanı kararları incelendiğinde Divanın son yıllarda en çok üzerinde durduğu konunun umum kavramı olduğu göze çarpmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” 7 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Amerika Birleşik Devletleri Güney Florida Bölge Mahkemesi'nde görülen ve ihtiyati tedbir kararına önemli bir örnek teşkil eden Beatles kararı, ülkemiz hukuku ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71/I,1.[1] maddesinde düzenlenen suçun işlendiği iddiası ile önüne gelen dosyada verdiği son karar[2], müzik meslek birlikleri açısından büyük önem taşımaktadır.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU’nun “Umumi mahallerde (cafe, bar, restaurant,vb ) müzik yayını radyo / Tv’den, internetten  hangi vasıta ile yapılırsa yapılsın MESLEK BİRLİKLERİNDEN İZİN ALINMASI GEREKİR” görüş ve kararı müzik meslek birliklerinin umumi mahal lisanslama faaliyetleri bakımından önemli ve isabetlidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Sayın Başkanlığı’nın bir market yetkilisinin, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71/I,1. Maddesi kapsamında yargılandığı ceza davasında verdiği karar, suçtan zarar gören meslek birlikleri ve kullanıcılar bakımından pek çok açıdan aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur.

Dijital Tek Pazarında Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar Üzerine AB Yönetmeliği (DMPP) 7 Haziran 2019’da yayımlandı ve Kayıp Değer olarak bilinen piyasa bozulmasına dönük önemli bir dönüm noktası oldu.

Kayıt bazlı dağıtım, farklılaştırılmış haklar ve her türlü medya için yetki idaresi, dağıtımların hızlandırılması ve şeffaflığın yanı sıra standart olacak. İşletmecilerin, her bir telif hakkı sahibini belirlemek zorunda kalmamaları sağlanırken hak sahiplerinin bedel istemeleri garanti altına alınıyor.