HUKUK > GÖRÜŞLER VE MAKALELER

Covid-19 sürecinin ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sonuçlarının gün yüzüne çıkmaya başladığı bugünlerde kültür sanat dünyasının da beklenmedik şekillerde etkilendiğini görmekteyiz.

Alan Turing’in ‘Makineler düşünebilir mi?’ sorusunun cevabını arayan çalışmalarından günümüze kadar yapay zekanın gelişim sürecine baktığımızda, bu basit sorunun pek çok açıdan cevap bulduğunu hatta beraberinde yeni sorular ortaya çıkardığını görmekteyiz.

Türk kanunlarına göre Eser kavramının neyi kapsadığı, eserlerin üzerindeki hakların ne olduğu, bu haklar üzerindeki iznin nasıl devredilebileceğine bu yazımızda kısaca değineceğiz.

Resmi Gazete’de, Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını Yapan Veya Yayan  İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihinde yayımlandı.

06.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Yapılan Değişikliklerin özeti ve bu değişiklikler hakkındaki yorumlarımız aşağıdaki gibidir.

Yapay zeka çok çeşitli ve hızlı çözüm getirebilen bir teknoloji ailesine dönüşüyor. Tüm endüstriler operasyonları ve kaynak tahsisini optimize etmek ve hizmet sunumunu kişiselleştirmek açısından Yapay Zeka teknolojisini destekliyor, böylece Avrupa ekonomisine de büyük rekabet ortamı sağlıyor.

Uzun zamandır Apple’ın antitröst davasına ilişkin süreci konuşuyoruz. Peki Türkiye’de durum ne? Rekabete ilişkin kanuni düzenleme nedir?

Avrupa Adalet Divanı kararları incelendiğinde Divanın son yıllarda en çok üzerinde durduğu konunun umum kavramı olduğu göze çarpmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” 7 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.