HUKUK > GÖRÜŞLER VE MAKALELER

Türk kanunlarına göre Eser kavramının neyi kapsadığı, eserlerin üzerindeki hakların ne olduğu, bu haklar üzerindeki iznin nasıl devredilebileceğine bu yazımızda kısaca değineceğiz.

Resmi Gazete’de, Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını Yapan Veya Yayan  İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihinde yayımlandı.

06.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Yapılan Değişikliklerin özeti ve bu değişiklikler hakkındaki yorumlarımız aşağıdaki gibidir.

Yapay zeka çok çeşitli ve hızlı çözüm getirebilen bir teknoloji ailesine dönüşüyor. Tüm endüstriler operasyonları ve kaynak tahsisini optimize etmek ve hizmet sunumunu kişiselleştirmek açısından Yapay Zeka teknolojisini destekliyor, böylece Avrupa ekonomisine de büyük rekabet ortamı sağlıyor.

Uzun zamandır Apple’ın antitröst davasına ilişkin süreci konuşuyoruz. Peki Türkiye’de durum ne? Rekabete ilişkin kanuni düzenleme nedir?

Avrupa Adalet Divanı kararları incelendiğinde Divanın son yıllarda en çok üzerinde durduğu konunun umum kavramı olduğu göze çarpmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” 7 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Amerika Birleşik Devletleri Güney Florida Bölge Mahkemesi'nde görülen ve ihtiyati tedbir kararına önemli bir örnek teşkil eden Beatles kararı, ülkemiz hukuku ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71/I,1.[1] maddesinde düzenlenen suçun işlendiği iddiası ile önüne gelen dosyada verdiği son karar[2], müzik meslek birlikleri açısından büyük önem taşımaktadır.