HAKKIMIZDA

Binlerce yıldır duygularımızı dile getirmemizin aracı olan müzik sadece bundan ibaret olmaktan uzun bir süre önce çıktı. Halka açık canlı performanslarla başlayan ve kayıt tekniklerinin gelişmesiyle katlanan bir şekilde bir ekonomik değer de oldu. Küresel çapta milyarlarca dolarlık cirolara ulaşan, yüzbinlerce insanı istihdam eden, ülkelerin ihracat gelirlerinde önemli yer tutan bir sektör haline dönüştü.

 

Ülkemizdeki ilk fonogramların ortaya çıkışı 1890’ların sonunda olmasına, takip eden yıllarda Unkapanı etrafında ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşılmasına rağmen müzik dünyası bir sektöre dönüşmekte gecikmiş, hatta zorlanmıştır. Bunun önemli nedenlerinden birisi müziğin, belki de içinde olanlar ve kamu dahil ilgili tüm aktörler tarafından eğlencelik bir olgu olarak kabul edilmesidir.

 

Müzik sektörünün kendi varlığının bilincine varması tuhaf bir biçimde büyürken değil, krize girdiği 2000’li yılların başında gerçekleşmiş ve özellikle meslek birlikleri eliyle dünyayı ve gelişmeleri takip etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde müzik dünyası dijital devrimi yakalamış ve yaşadığı büyük krizi atlatarak dünyanın gelişen pazarları arasında yerini almıştır.

 

Artık rahatlıkla bir sektör olduğunu söyleyebileceğimiz müzik endüstrisinin rekabet koşulları yerel olmaktan çıkıp küreselleşmiş, dünyadaki gelişmelere duyarlılığı artmış, sorunları da aynı biçimde önem kazanmıştır. En dinamik sektörlerden birisi olan müzik endüstrisini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen küresel gelişmelerin takibi ve ülkemizdeki kamu dahil ilgili aktörlere aktarılması ertelenemez bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak iç pazarda ortaya çıkan gelişmelerin takibi ve buna ilişkin verilerin üretilmesi de yakıcı bir ihtiyaç oluşturmaktadır.

 

Müzik Analiz bu ihtiyaçlara cevap verebilmek, ekonomi, teknoloji ve hukuk alanında küresel ve yerel gelişmeleri izleyerek sektöre ve ilgililere aktarmak, bu gelişmelerin etkileri hakkında uzmanların ve sektör oyuncularının düşüncelerini yansıtmak üzere MÜ-YAP tarafından oluşturulan bir platformdur. Burada yer alan görüşler sadece yazarlarını bağlamakta olup MÜ-YAP’ın resmi görüşleri değildir. Sayfalarımız editörlerimizin onayından geçmek koşuluyla takipçilerimizin yazılarına da açıktır.