FSEK Madde 72 Değiştirildi

25 Aralık tarihinde 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un birinci maddesiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72’nci maddesinde değişiklik yapıldı.

 

Kanun maddesinin metni ile başlığı da değiştirildi. Önceki başlığı ”Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri” olan kanun maddesi, “Teknolojik önlemleri etkisiz kılma” olarak değiştirildi.

 

Değişiklik öncesi madde 72 metni “Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeydi.

 

Kanun maddesine göre, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik hareket edenlerin cezalandırılmasına yönelik değişiklik yapıldı.

 

Yeni haliyle madde; “Bu Kanunda yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik;

  1. a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar,
  2. b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar,

altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” halini aldı.

 

Özellikle platformların kanun maddesine oldukça fazla başvuracağı düşünülüyor.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar  AB’den Daha Fazla Önlem İsteniyor