DMCA 2.0: ABD Telif Yasasında Değişiklik Önerisi

1998 yılında kabul edilen Dijital Milenyum Telif yasası (DMCA) üzerinde değişiklik yapılmasını hedefleyen taslak tartışmaya açıldı. Hak sahipleri ve örgütleri taslağı memnuniyetle karşılarken internet özgürlüğü savunucuları tepkilerini dile getirdi.

 

Senatör Thom Tillis tarafından açıklanan taslakta internet dünyasındaki hak ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik yeni düzenlemeler gündeme getiriliyor. Bunların en başta geleni ise “Kaldır ve engelle” olarak tanımlanabilecek olan uygulama.

 

Kaldır ve Engelle

 

Var olan DMCA, benzer diğer yasalarda olduğu gibi, hak sahipleri tarafından yapılan bildirimlere konu olan repertuarın kaldırılması hükmünü içeriyor. Bu maddenin işletilmesi sırasında ortaya çıkan en büyük sorun kaldırılan eserin aynı kaynak veya başkaları tarafından hızla yeniden yüklenilebilmesi. Hak sahipleri uzun bir dönemdir kaldırılan repertuarın tekrar yüklenilmesinin engellenmesini istiyorlardı. Bu talep “Kaldır ve engelle” olarak ifade ediliyordu.

 

Tasarıda bu uygulamaya yer veriliyor. Açıkça ifade edilmese bile madde yazımından filtreleme yapılması sonucu çıktığı söyleniyor. Bu uygulamanın olması hak sahiplerini mutlu ederken internet özgürlüğü savunucuları şiddetle karşı çıkarak yaratıcılığın yok edilmesi sonucunu doğuracağını söylüyorlar.

 

Sürekli İhlal yapanlar

 

Mevcut yasada yer alan “Tekrar eden ihlaller” hakkındaki hükmün uygulanması hak sahipleriyle servis sağlayıcılar arasında çok sayıda davaya konu olmuştu. Yasa bu tür ihlalleri yapanların bağlantılarının kesilmesini zorunlu kılarken “Tekrar eden” kavramına açıklık getirmediği için anlaşmazlıklar sürekli olarak artmıştı. Yeni teklif bu kavramın yerine “Bir çok kez ihtara maruz kalıp bunları yerine getirmeyen” ifadesini kullanıyor ve ilgili kamu otoritelerini bu konuda bir yönetmelik hazırlamaya zorluyor.

 

Haksız Bildirim Listesi

 

Tasarıda getirilen bir diğer yenilik yanlış hak sahipliği beyanında bulunanların listesinin tutulması yönünde. İnternet servis sağlayıcıları ve diğer ilgili kurumlar bu listede yer alan hak sahiplerinden gelen ihtarları dikkate almak zorunda değiller.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  96/9/AT Ve 2001/29/AT Sayılı Yönergeleri Değiştiren Ve Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Ve Bağlantılı Haklara İlişkin 17 Nisan 2019 Tarihli (AB) 2019/790 Sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Yönergesi

 

Fotoğraf: Mikhail Pavstyuk