Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Müzik Yayınları Kısıtlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

 

Resmi Gazete’de 07.01.2022 Cuma tarihinde yayımlanan yönetmelik, müzik yayınlarına çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Örneğin Madde 6 (a) bendine göre “Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır” deniliyor ve bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğine hükmediliyor.

 

Yönetmeliğin Madde 6 (d) bendinde ise hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılmasının yasak olduğu ifade ediliyor.

 

Yönetmeliğe göre bir yıl içerisinde üç denetime tabii olan mekanlarda yönetmeliğe aykırı bir şekilde müzik yayını söz konusu olması halinde mekan fiziki olarak tamamen kapatılacak.

 

Öte yandan bu düzenlemeden konserler de etkileniyor. Madde 7 (ı), “Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır” diyor. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ise konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasak.

 

Yönetmeliğe göre çok hassas kullanımlar konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları; hassas kullanımlar ise yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisleri kapsıyor.

 

Yönetmelikte öne çıkan maddeler şöyle:

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir.”

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Korsan Telegram Kanallarına Erişim Engellendi

 

d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülür.

 

e) Hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ı) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ise konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.”

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesine yönelik süre

 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesi ile ilgili esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yerine getirilir.”

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” detayları için tıklayınız.