BAŞVURU FORMU

 

A. İLGİLİ KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İsim – Soyisim                                                                        :

TCKN / Pasaport Numarası / Mavi Kart No    :

Adres                                                                                           :

E-posta / Cep No                                                                :

 

B. Lütfen Sitemiz ile bağlantınıza en uygun seçeneği işaretleyin.

 

Abone / Site ziyaretçisi / Kullanıcı / Diğer (Açıklayınız.)

C. Kişisel Verilerinizin Korunması ile KVKK m. 11 kapsamında yer alan ilgili taleplerinizi kısaca özetleyin.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Müzik Analiz isimli www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi vasıtasıyla MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: