KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KVKK M.5,6 / GDPR

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (Veri Sorumlusu),  (bundan sonra kısaca MÜ-YAP olarak anılacaktır) sahibi bulunduğu www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi üzerinden ve ‘Müzik Analiz’ adıyla dünyada ve Türkiye’de müzik endüstrisine ilişkin haberler yapılacak, yapılan haberler kapsamında sesli-görüntülü röportaj ve videolara yer verilecek olup, yine www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde bu internet sitesinde yer alacak haberler, röportajlar, görsel-işitsel video görüntüleri ve benzer içeriklerde belirli ya da belirlenebilir kişilere ait kişisel veriler yer alacaktır. www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde ve bu internet sitesinde yer alacak içeriklerde gerek daha önceden ilgili kişilerden izin alınamamış ya da alınmamış olsa bile MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri kapsamında ve de ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla gerekse ilgili kişinin açık rızası alınarak kişisel veriler işlenecektir. Bazı durumlarda kişisel verileriniz www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi ile yapılan sözleşme kuralları gereğince de işlenebilir ve saklanabilir. Örneğin; www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde (bundan sonra kısaca İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) bir röportajın yayımlanmasına ilişkin tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz MÜ-YAP ile imzaladığınız sözleşme uyarınca işlenebilir ve bu konuda tarafınız sözleşme hükümleri ile aydınlatılmaktadır. Aydınlatma metninde kişisel verilerinizin neden işlendiği, nerede ve hangi amaçlarla kullanılacağı, kimlere aktarılacağı hususlarında gereken açıklamaları bulabilirsiniz. Açık rıza almamız gereken hallerde, kişisel verileriniz ancak aydınlatma metnini okumanızda sonra açık rızanız alınarak işlenmektedir. Örneğin, sözleşme şartlarında yer almayan ya da MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilemeyecek olan hallerde açık rıza şartına dayalı olarak işleme faaliyeti gerçekleşir. Ya da hastalığınız ile ilgili bir haberiniz internet sitemizde yer alıyor ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” kapsamında kabul edilen hastalık verisi ancak açık rıza şartının yerine getirilmesinden sonra işlenir.

 

İNTERNET SİTEMİZDE “Teknoloji”, “Hukuk”, “Raporlar”, “Sektörden”, başlıkları altında makaleler, haberler, röportajlar yer alacak olup, tarafımıza gönderdiğiniz haberler, makaleler, sektörden haber yapılmasını istediğiniz olaylar ile ilgili kişisel verilerinizin, kendiniz tarafından alenileştirildiği ve İNTERNET SİTESİNDE yer almasına açık rızanızın olduğu kabul edilir. “Dijital Güven” oldukça önemli olup, kişisel verileriniz internet sitemizde yüksek düzeyde teknolojik imkanlar vasıtasıyla korunmaktadır.

 

GİRİŞ.

MÜ-YAP (Veri Sorumlusu), Müzik Analiz isimli internet sitesinde, Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde işleme faaliyetini yürütmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız için www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitemizde ‘Bilgilendirme’ başlığı altında yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’  linkini tıklayınız veya http://tr.mu-yap.org/ uzantılı internet sitemizi ziyaret ediniz ve politikamızı okuyunuz.

 

Müzik Analiz adlı www.muzikanaliz.com uzantılı internet dergisi, müzik haberleri yaparak, fonogram yapımcıları, müzik sektörüyle ilgili eser sahibi, icracı sanatçılar, edisyon firmaları, öğretim görevlileri, yargı mercilerinde görev alan hakim ve savcılar gibi müzik sektörüyle ilgili sektör çalışanları, kanaat önderleri, sektör yöneticileri ve ilgili herkesin bilgilenmesini sağlamakta ve müzik sektöründeki gelişmelerin tanıtımını yapmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

MÜ-YAP, Müzik Analiz adlı internet sitesinde ad, soyad, adres, iletişim, elektronik posta, IP numarası, navigasyon verisi ve lokasyonu, ses kaydı, kamera görüntüsü, video görüntüsü, fotoğraf, icra edilen sanat eseri ve icralar ile ilgili haberler, eser sahipleri ev icracı sanatçılar ile ilgili tüm haberler, röportajlar, sizin tarafınızdan alenileştirilen veriler gibi kişisel verileri aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir:

 

 1. Müzik Analiz adlı internet dergisinde müzik haberleri yaparak, fonogram yapımcıları, müzik sektörüyle ilgili eser sahibi, icracı sanatçılar, edisyon firmaları, öğretim görevlileri, yargı mercilerinde görev alan hakim ve savcılar gibi müzik sektörüyle ilgili sektör çalışanları, kanaat önderleri, sektör yöneticileri ve müzik sektörüyle ilgili herkesin bilgilenmesini sağlamak ve müzik sektörüne ilişkin haber ve tanıtımlar yapmak,
 2. Sözleşme ilişkilerini takip etmek,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek,
 4. Tanıtım ve lisanslama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 5. Müzik Analiz markasını geliştirmek ve bilinirliliğini arttırmak,
 6. MÜ-YAP’ın meşru amaçlarını sürdürmek,
 7. İstatistiksel çalışma ve analiz yapmak.
 8. Şikayet, başvuru, yorum ve bildirim durumlarını sonuçlandırmak.
 9. E-Bülten ve Dergi kaydı için abonelik ve veri toplamak.
 10. Sosyal medya üzerinden tanıtım ve duyuru yapmak,
 11. Çerez politikası ve çerezleri kullanmak,
 12. Gerekli durumlarda amaçla orantılı olacak şekilde yargı mercilerine bildirmek,

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi olarak kullanılan farklı yöntemlere ek olarak doldurduğunuz başvuru formunun Mü-Yap’ın Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. Saray Han. No:10 K:5 Beyoğlu-İSTANBUL adresine gönderilmesi ya da elektronik posta kanalı ile muyap@mu-yap.org e-mail adresine iletilmesi yöntemleri de kullanılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar KVKK m.5’de düzenlenmiştir. Anılan kanun maddesine göre, sözleşme ilişkilerinin takibi, meslek birliğimiz tüzüğünde düzenlenen hususlar, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme, dava ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi, MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşulu ile açık rıza şartını ortadan kaldırmaktadır. Açık rıza alınması gereken alanlarda tarafınız öncelikle kişisel verilerinizin neden işlendiğine ilişkin “Aydınlatma Metni” konusunda bilgilendirilecek sonrasında da özgür iradenizle sadece belli bir konuya yönelik hazırlamış olduğumuz açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz aşağıdaki kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / elektronik posta kanalı ile / bulut sistemine aktarılmaktadır:

 

 1. FiXcLOUD
 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 3. Emniyet Genel Müdürlüğü,
 4. Google, Youtube ya da diğer arama motorlarında görüntüleme yolu ile,
 5. Elektronik posta kanalı ile ilgili Server’a
 6. İş ve Çözüm Ortakları (MÜYORBİR’e, IFPI’a)
 7. MÜ-YAP,
 8. Hizmet Sağlayıcılar (FixCloud),
 9. Hukuk Birimine,
 10. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına,
 11. Veri işleyen ve Veri sorumlularına,
 12. Ortak lisanslama faaliyetleri kapsamında ve ortak açılan davalar bakımından MESAM ve MSG gibi müzik sektöründe faaliyet gösteren meslek birlikleri ile

 

 1. maddede düzenlenen amaçlarla aktarılır.

Henüz Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından düzenlenmiş bir BCR olmadığından ve kişisel verilerin işlenmesinde güvenli ülkeler listesi yayımlanmadığından elektronik posta gönderilmesi yolu ile aktardığımız kişisel verileriniz yurtdışına aktarma koşullarına tabidir. BCR çalışması tamamlandıktan sonra, hem veri sorumlusu kendi işleyiş kurallarını BCR’ye uygun olarak yazacak ve uygulayacaktır.  Yurtdışına veri aktarmalarda 1. maddede yer alan amaçlar dışında bir aktarma amacı olmayacağı gibi ilgili amaçlar dışında veri aktarma koşulları tarafınıza ayrıca bildirilecektir. Aktarmada yeterli önlemler tarafımızca alınacağı gibi kurumsal elektronik posta dışında bir uzantıdan aktarma yapılmayacaktır. Tarafımızca güvenli olmadığı tespit edilen zorunlu elektronik posta gönderimleri manuel/otomatik yollarla şifrelenecektir ve güvenli ağlarda saklanacaktır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

KVKK m.11’de düzenlenen;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. İşlenmiş ise bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını, bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanmadığını öğrenmek,
 4. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 5. Eksik veya yanlış işleme durumunda düzeltilmesini, güncellenmesini istemek,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek ve aktarılan üçüncü kişilere silindiği veya yok edildiği bilgisinin verilmesini talep etmek,
 7. Kişisel verilerinizin otomatik olarak analiz edilerek aleyhinize bir durumun çıkması halinde itiraz etmek,
 8. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığınız zararın tazminini istemektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ

Kişisel verilerin korunması politikamızda da belirttiğimiz gibi saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. Örneğin sözleşme ilişkileri nedeni ile işlenen kişisel verileriniz sözleşme ilişkisi sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmakta ve periyodik imha sürelerine uyularak imha edilmektedir.

 

İmha politikamızdan ve VERBİS sicil kaydımızdan ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. İmha Poltikamız hakkında bilgi edinmek için  www.muzikanaliz.com ve http://tr.mu-yap.org/ isimli internet sitelerinde yer alan ‘Bilgilendirme’ başlığı altında yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ linkine tıklamak suretiyle MÜ-YAP ve İnternet Site’mizi ziyaret ediniz.

 

GDPR’da (Genel Data Regülasyonunda) tanımlanan “Unutulma Hakkı” kıstaslarına platformumuzda oldukça önem verilmekte ve tarafımıza yapılan başvurularda unutulma hakkından yararlandığınıza ilişkin talepleriniz olumlu olarak değerlendirilip haber internet sitesi içeriğinden kaldırılmaktadır.

 

Unutulma Hakkı nedir?

Bazı durumlarda kişi, gelecek yaşamını sürdürme ve kendisi tarafından yayınlanan içeriğin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Bu her durumda kullanılacak bir hak kategorisi gibi görünmese de ‘İNTERNET SİTE’mizde yer alan haber, fotoğraf veya diğer içeriklerin, İNTERNET SİTESİ’mizde kaldığı süre, güncelliğini yitirme, tarihsel bir veri olarak kabul edilmeme, kamu yararına katkısı, habere konu kişinin ünlü ya da siyasetçi olup olmadığı, halkın ilgili veriye yönelik ilgisi gibi kıstaslar değerlendirilerek “Unutulma hakkı” bağlamında haberin veya diğer içeriğin ‘İNTERNET SİTE’mizden kaldırılması, şayet içerik içerik bizzat kullanıcı/ziyaret eden/abone tarafından bizzat sağlanmışsa bizzat “içerik sağlayan’dan veya İnternet Sitesi’ni işleten MÜ-YAP’tan istenebilir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11’de tanımlanan haklarınızı kullanmak için İNTERNET SİTE’mizde yer alan ‘Bilgilendirme’ başlığı altındaki ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ linki tıklayarak ‘Başvuru Formu’na ulaşabilir; söz konusu ‘Başvuru Formu’nu ıslak imzalı olarak Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. Saray Han No:10 K:4 P.K 34433 Beyoğlu- İstanbul adresimize veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizden veya güvenli elektronik imza / mobil imza kullanarak  muyap@mu-yap@org.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz olarak ve doğru bilgilerle doldurmanız koşulu ile başvurunuza en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.